27 de octubre del 2020
La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica La RéplicaCuando salíamos de Barcelona, nos encontrábamos con muchos amigos nos preguntaban qué era eso de la CUP, que había irrumpido con tanta fuerza en la realidad política catalana. Lo intentamos, pero siempre caíamos en peligrosos lugares comunes o simplemente, nos faltaba información para describir sus raíces. Es por ello, que hemos preguntado a una activista de La CUP, Carmen Pérez, para que nos diera una explicación integral.De dónde surge la CUP, cómo se definen, y qué objetivos tienen a corto y medio plazo. El siguiente artículo tiene versión en catalán y castellano (la traducción ha sido gentileza de Carles Chacón).

 

“La CUP és el que és: una pota al carrer i l’altra a l’ajuntament”

Programa marc de la CUP, 2011

Per a alguns, la CUP començà a existir la nit electoral de les municipals del maig de 2011 quan, per primer cop, sortia representada a la tele en els formatgets, és a dir, en les gràfiques del mapa electoral. La CUP obtenia 64.499 vots que es transformen en 103 regidors i 4 alcaldies: Viladamat, Celrà, Navàs i Arenys de Munt. Per a altres, no és fins que entrà al Parlament de Catalunya al novembre del 2012 amb tres diputats. Molts pocs, però, saben que el 1977 es va organitzar una coalició anomenada Candidatura d’Unitat Popular pel Socialisme (CUPS) inspirada en el moviment d’Unitat Popular xilè, que també tindria la seva expressió a Madrid i, un any més tard, al País Basc amb Herri Batasuna, que no vol dir altra cosa que unitat popular.

En paral·lel, es considera que l’independentisme contemporani neix l’any 1968 arran una escissió del Front Nacional de Catalunya (FNC) que adoptarà el nom de Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN). A partir d’aleshores, el PSAN es convertirà en el partit independentista més nombrós integrat en la resistència antifranquista, present també en l’Assemblea de Catalunya. L’independentisme tenia una base social arrelada en barris i comarques, procedent de la resistència i la tradició popular catalanista d’esquerres, llibertària i republicana.

Poc després, els processos interns de debat sobre el paper dels processos electorals, la lluita armada que ja s’estava covant amb Terra Lliure o sobre l’Estatut del 1979 van donar lloc a diverses escissions del PSAN.

Aquest mateix any, en les eleccions municipals del 1979, van resultar guanyadores en els seus respectius municipis, dues candidatures que, amb el temps, destacarien per damunt la resta: la Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA) i la Unitat Municipal 9 (UM9) de Sant Pere de Ribes. Aquestes dues propostes que encara perduren són el primer referent de l’actual CUP als municipis. Sorgides dels respectius nuclis locals de l’Assemblea de Catalunya, abastaven des de militants de CDC fins a sectors pròxims a l’independentisme, passant pel PSUC i incloent-hi sindicats, associacions culturals i moviments veïnals. En totes dues poblacions es van crear models de gestió municipal participativa, en què el poder municipal era gestionat directament des d’estructures assembleàries o amb la implicació activa del veïnat. A Sant Pere de Ribes, l’assemblea de l’UM9 exercia el control sobre l’acció dels càrrecs municipals i els programes municipals es confeccionaven en reunions obertes al poble. A Arbúcies, eren habituals les comissions veïnals per participar en les decisions de govern.

Una de las imágenes históricas de La CUP.

Una de las imágenes históricas de La CUP.

Què queda el 2015 dels plantejaments d’aquestes candidatures municipalistes centrades en la unitat popular, la participació veïnal i l’alliberant social i nacional? Tot i molt més que s’ha anat afegint amb debats a cada nucli que ha anat sorgint, a la necessitat de crear una estructura que coordinés i marqués un marc comú d’actuació i a les decisions d’ampliar l’àmbit de representació fins que el 2012 la CUP es presenta per primer cop a les eleccions al Parlament de Catalunya. El creixement de la CUP porta, no ja a contribuir a la unitat popular des dels municipis, sinó a encapçalar-la. Però el debat de fons principalment ha estat durant tots aquests anys entre esdevenir un partit que fos un “referent polític de masses”, posant l’estructura del partit a l’avantguarda i centre del moviment, o bé crear una estructura més laxa, a la manera dels moviments alternatius. Aquest procés de creixement i de debat intern va culminar a l’Assemblea Nacional Extraordinària de la CUP de l’abril del 2005, on la CUP va quedar definida com “una organització d’abast nacional, dels Països Catalans, que articula la lluita dins de les institucions d’acord amb la seva declaració de principis”.

Quins són, doncs, aquests principis? El desaparegut Manuel Vázquez Montalban els expressava d’aquesta manera en un acte al març del 2001 en unes Cotxeres de Sants (Barcelona) plenes a vessar:

– I diem que és ara precisament perquè la CUP és un projecte obert i participatiu. Perquè el projecte està en construcció, perquè no volem vendre la nostra opció com una panacea increïble. Segur que en els nostres plantejaments encara hi ha errors i sotmetem la construcció progressiva del projecte de la CUP a les aportacions dels nostres veïns i veïnes.

– No ens sentim avantguarda. Ens sentim motor. Motor d’una cosa més grossa que encara ha de venir. La majoria de persones que acabaran definint i executant el projecte d’Unitat Popular encara no són de la CUP. I diem que és ara, precisament, perquè la CUP és un projecte arrelat a la terra i a cada necessitat que, ara per ara, només ha germinat en els llocs on s’ha fet bona saó.

– La CUP no obre franquícies per simular un arrelament més important del que té. La CUP només té presència, ara per ara, a les viles i ciutats que prenen una realitat que els reclama i hi ha gent per fer de motor. I ho preferim així: perquè aquesta és la garantia de fortalesa i de creixement. Ho deia el poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera: “la soca més s’enfila com més endins pot arrelar”.

– I diem que és ara, precisament, perquè la CUP és un projecte emergent. Necessàriament emergent. Que no tindria cap mena de sentit si perdés la capacitat de creixement constant. Perquè, en cap cas, la CUP vol desenvolupar la seva lluita en una situació estancada, limitant-se a influir en les decisions dels altres.

– La CUP no pretén ser receptacle de males consciències, només, sinó únicament d’esperança. I diem que és ara, precisament, perquè la CUP és un projecte democràtic construït per persones que defugen de fer de la política una oportunitat econòmica.

 

Vázquez Montalbán en retratos de 1997.

Vázquez Montalbán en retratos de 1997.

En conclusió, contra la percepció social potser majoritària, les Candidatures d’Unitat Popular no són pas un bolet, sinó que neixen entroncades en aquells municipis on hi ha hagut projectes previs, processos d’autorganització i creació comunitària de xarxes perllongats vinculats a l’esquerra independentista. Les CUP han arrelat als municipis a partir d’una forma diferent de fer política, una manera, en paraules de David Fernàndez i Julià de Jòdar, “críticament desimbolta, desacomplexadament radical, profundament reivindicativa. Propera, alternativa, compromesa. De base i no professionalitzada”.

Estatutàriament, des de l’Assemblea Nacional de Manlleu el 2008 les CUP passen a ser la CUP que és defineix com:

[…] una organització política assembleària d’abast nacional, que s’estén arreu dels Països Catalans i que treballa per un país independent, socialista, ecològicament sostenible, territorialment equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals.

La candidatura d’Unitat Popular (CUP) s’articula com a espai útil per totes aquelles persones i col·lectius amb voluntat transformadora que lluiten per la llibertat del nostre poble, amb la intenció de ser un espai de confluència dels moviments cívics i populars, en la lluita per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans.

A través de les seves assemblees locals, la CUP és present actualment en una setantena de municipis, on desenvolupa acció política a dins i a fora de les institucions locals. Malgrat el limitat marge d’acció dels ajuntaments, la CUP treballa sobre les possibilitats de modificar l’actual municipalisme regionalista i bastir un projecte de país basat en el municipis i els seus representants.

Per altra banda, la CUP té projecció nacional i de fet és vista ja com un dels responsables de l’actual creixement de l’independentisme. La CUP és i continuarà sent un dels actors més compromesos en les iniciatives populars que preparen la ruptura amb els estats espanyol i francès (consultes per la independència, assemblea de regidors i regidores dels Països Catalans, manifestacions històriques com la del 10 de juliol de 2010…)

I en això estem.

 

 

La figura política más mediática de la CUP es, sin duda, David Fernández.

La figura política más mediática de la CUP es, sin duda, David Fernández.

 

 

“La CUP es lo que es: un pie en la calle y otro en el Ayuntamiento”

 Programa marco de la CUP, 2011

 

Para algunos, la CUP empezó a existir la noche electoral de las municipales del mayo de 2011 cuando, por primera vez, salió representada en la tele con los quesitos, es decir, con los gráficos del mapa electoral. La CUP obtuvo 64449 votos que se transformaron en 103 regidores y 4 alcaldía: Viladamat, Celrà, Navàs y Arenys de Munt. Para otros, no fue hasta que entró en el Parlamento de Catalunya en noviembre de 2012 con tres diputados. Muy pocos saben, sin embargo, que el 1977 se organizó una coalición llamada Candidatura de Unidad Popular por el Socialismo (CUPS), inspirada en el movimiento de Unidad Popular chileno, que tendría también su expresión en Madrid y, un año más tarde, en el País Vasco con Herri Batasuna, que no significa otra cosa que “unidad popular”.

En paralelo, se considera que el independentismo contemporáneo nace en el año 1968 a raíz de una escisión del Front Nacional de Catalunya (FNC) que adoptaría el nombre de Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN). A partir de entonces, el PSAN se convertiría en el partido independentista más numeroso integrado en la resistencia antifranquista, presente también en la Assamblea de Catalunya. El independentismo tenia una base social enraizada en barrios y comarcas, procedente de la resistencia i la tradición popular catalanista de izquierdas, libertaria y republicana.

Poco después, los procesos internos de debate sobre el papel de los procesos electorales, la lucha armada que ya se estaba gestando con Terra Lliure o sobre el Estatuto de 1979 dieron lugar a varias escisiones del PSAN.

Ese mismo año, en las elecciones municipales del 1979 resultaron ganadoras en sus respectivos municipios dos candidaturas que, con el tiempo, destacarían por encima del resto: la Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA) y la Unitat Municipal 9 (UM9) de Sant Pere de Ribes. Estas dos propuestas que todavía perduran son el primer referente de la actual CUP en los municipios. Nacidas en los respectivos núcleos locales de la Assamblea de Catalunya, incluían desde militantes de CDC hasta a sectores próximos al independentismo, pasando por el PSUC y incluyendo sindicatos, asociaciones culturales y movimientos vecinales. En ambas poblaciones se crearon modelos de gestión municipal participativa, en el que el poder municipal era gestionado directamente desde estructuras asamblearias o con la implicación activa de la vecindad. En Sant Pere de Ribes, la asamblea del UM9 ejercía el control sobre la acción de los cargos municipales y los programas municipales se confeccionaban en reuniones abiertas al pueblo. En Arbúcies eren habituales las comisiones vecinales para participar en las decisiones de gobierno.

Encuesta de Gesop para El Periódico. Marzo 2015

Encuesta de Gesop para El Periódico. Marzo 2015

¿Qué queda en el 2015 de los planteamientos de estas candidaturas municipalistas centradas en la unidad popular, la participación vecinal y la liberación social y nacional? Todo y más que se ido añadiendo con debates en cada núcleo que ha ido surgiendo, en la necesidad de crear una estructura que coordinase y marcase un marco común de actuación y en las decisiones de ampliar el ámbito de representación hasta que en 2012 la CUP se presenta por primera vez en las elecciones al Parlamento de Cataluña. El crecimiento de la CUP conlleva, no ya contribuir a la unidad popular des de los municipios, sino a encabezarla. Pero el debate de fondo durante todos estos años ha sido, principalmente, ser un partido que fuese “referente político de masas”, poniendo la estructura de partido en la vanguardia y centro del movimiento, o bien crear una estructura más laxa, a la manera de los movimientos alternativos. Este proceso de crecimiento y debate interno culminó en la Assamblea Nacional Extraordinària de la CUP en abril de 2005, donde la CUP quedó definida como “una organización de alcance nacional, de los Països Catalans, que articula la lucha dentro de las instituciones de acuerdo con su declaración de principios.

¿Cuáles son, entonces, estos principios? El desaparecido Manuel Vázquez Montalbán los expresaba de la siguiente manera en un acto durante el marzo de 2001 en unas Cotxeres de Sants (Barcelona) llenas a rebosar:

– Y decimos que es ahora precisamente porque la CUP es un proyecto abierto y participativo. Porque el proyecto está en construcción, porque no queremos vender nuestra opción como una panacea increíble. Seguro que en nuestros planteamientos todavía hay errores y sometemos la construcción progresiva del proyecto de la CUP a las aportaciones de nuestros vecinos y vecinas.

– No nos sentimos vanguardia. Nos sentimos motor. Motor de una cosa más grande que todavía está por venir. La mayoría de las personas que acabarán definiendo y ejecutando el proyecto de Unitat Popular todavía no son de la CUP. Y decimos que es ahora, precisamente, porque la CUP es un proyecto enraizado a la tierra y a cada necesidad que, hoy por hoy, sólo ha germinado en los sitios donde se ha hecho buena a la sazón.

– La CUP no abre franquicias para simular un enraizamiento más importante del que tiene. La CUP solo tiene presencia, actualmente, en los pueblos y ciudades que toman una realidad que les reclama y donde hay gente que haga de motor. Y lo preferimos así: porque esa es la garantía de fortaleza y crecimiento. Lo decía el poeta mallorquín Miquel Costa i Llobera: “la soca com més s’enfila més endins pot arrelar” [“el tronco cuando más se encarama más profundo puede enraizar”].

– Y decimos que es ahora, precisamente, porque la CUP es un proyecto emergente. Necesariamente emergente. Que no tendría ningún sentido si perdiese la capacidad de crecimiento constante. Porque, en ningún caso, la CUP quiere desarrollar su lucha en una situación estancada, limitándose a influir en las decisiones de los otros.

– La CUP no pretende se receptáculo de malas conciencias, solo, sino únicamente de esperanza. Y decimos que es ahora, precisamente, porque la CUP es un proyecto democrático construido por personas que huyen de hacer de la política una oportunidad económica.

No hay techo en las aspiraciones de La CUP.

No hay techo en las aspiraciones de La CUP. Viñeta de FEL.

En conclusión, contra la percepción social puede que mayoritaria, las Candidaturas de Unidad Popular no son una excepción, sino que nacen entroncadas en aquellos municipios donde ha habido proyectos previos, procesos de autoorganización y creación comunitaria de redes vinculados a la izquierda independentista. Las CUP han enraizado en los municipios a partir de una forma diferente hacer política, una manera, en palabras de David Fernández y Julià de Jòdar, “críticamente desenvuelto, desacomplejadamente radical, profundamente reivindicativa. Cercana, alternativa, comprometida. De base y no profesionalizada”.

Estatutariamente, desde la Assamblea Nacional de Manlleu, en 2008, las CUP pasan a ser la CUP, que se define como:

[… ] una organización política asamblearia de alcance nacional que se extiende por todos los Països Catalans y que trabaja por un país independiente, socialista, ecológicamente sostenible, territorialmente equilibrado y desligado de las formas de dominación patriarcales.

La candidatura de Unidad Popular (CUP) se articula como espacio útil para todas aquellas personas y colectivos con voluntad transformadora que luchan por la libertad de nuestro pueblo, con la intención de ser un espacio de confluencia de los movimientos cívicos y populares, en lucha por la liberación nacional y social de los Països Catalans.

A través de sus asambleas locales, la CUP está presente, actualmente, en unos setenta municipios, donde desarrolla acción política dentro y fuera de las instituciones locales. A pesar del limitado margen de acción de los ayuntamientos, la CUP trabaja sobre las posibilidades de modificar el actual municipalismo regionalista y construir un proyecto de país basado en el municipio y sus representantes.

Por otro lado, la CUP ya tiene proyección nacional, y de hecho ya se la considera como uno de los responsables del actual crecimiento del independentismo. La CUP es y continuará siendo uno de los actores más comprometidos en las iniciativas populares que preparan la ruptura con los estados español y francés (consultas por la independencia, asamblea de regidores y regidoras de los Països Catalans, manifestaciones históricas como la del 10 de julio de 2010…).

Y en eso estamos.

The following two tabs change content below.
Avatar

Carmen Pérez

Sociòloga i militant del nucli de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni de la CUP Barcelona. En un paper un rei d'un país estranger diu que sóc sociòloga | Asturcatalana
Avatar

Últimas entradas de Carmen Pérez (ver todo)

Tags: , , , , , , , , ,

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para ofrecerte una experiencia de usuario óptima. Si sigues navegando estás dando tu consentimiento a nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies